GA4: Ekspert odpowiada na pytania dotyczące aktualizacji Google Analytics

Holograficzny interfejs użytkownika z danymi i wykresami.

Google Analytics 4 (GA4) to najnowsza wersja popularnej platformy analityki internetowej Google, która ma na celu dostarczenie bardziej zaawansowanego, elastycznego i wszechstronnego narzędzia do analizy danych. Wraz z wprowadzeniem GA4 pojawia się wiele pytań dotyczących aktualizacji, migracji z poprzednich wersji Google Analytics, a także nowych funkcji i możliwości. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące GA4, aby ułatwić Ci zrozumienie, co to oznacza dla Twojej strony internetowej i Twojego biznesu.

1. Czym jest Google Analytics 4?

Google Analytics 4 (GA4) reprezentuje zupełnie nowe podejście do zbierania i analizowania danych o użytkownikach w internecie. Mając na uwadze przyszłość analityki internetowej, GA4 wyznacza nowe standardy w mierzeniu skuteczności interakcji pomiędzy użytkownikami a stronami internetowymi czy aplikacjami mobilnymi.

W porównaniu do poprzednich wersji Google Analytics, GA4 skupia się na elastyczności i dostosowywaniu danych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z ulepszonej integracji z Google Ads, co umożliwia jeszcze dokładniejsze śledzenie efektywności kampanii reklamowych i optymalizację działań marketingowych w czasie rzeczywistym.

GA4 oferuje także znacznie bardziej rozbudowane narzędzia raportowe, które pozwalają na szczegółową analizę ścieżek użytkownika, od momentu wejścia na stronę, przez interakcję z poszczególnymi elementami, aż po konwersję. Taka wiedza jest nieoceniona dla specjalistów od marketingu, którzy poszukują sposobów na poprawę zaangażowania i zwiększenie skuteczności swoich stron internetowych oraz aplikacji.

2. Czy muszę migrować z Universal Analytics (UA) na GA4?

Migracja z Universal Analytics (UA) na Google Analytics 4 (GA4) nie jest obowiązkowa, lecz zdecydowanie zalecana, aby w pełni korzystać z nowych możliwości i ulepszeń, które oferuje najnowsza wersja tej platformy analitycznej. Warto podkreślić, że Google zapowiada kontynuację wsparcia dla UA, jednakże wszystkie nowe funkcje i usprawnienia będą wprowadzane wyłącznie w ramach GA4.

Decyzja o migracji na GA4 powinna być rozważona przede wszystkim w kontekście długoterminowej strategii analitycznej organizacji, ponieważ GA4 oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki organizacje pozyskują, analizują i wykorzystują dane o użytkownikach. Wśród tych funkcji warto wyróżnić lepszą integrację z narzędziami sztucznej inteligencji, co umożliwia głębsze i bardziej precyzyjne przetwarzanie danych. Ponadto, GA4 został zaprojektowany z myślą o przyszłości, oferując rozwiązania bardziej zgodne z globalnymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, co jest kluczowe w obliczu rosnących oczekiwań użytkowników i zaostrzających się regulacji.

Przejście na GA4 to również okazja do przemyślenia i zoptymalizowania obecnych strategii pomiarowych. Nowa platforma oferuje bardziej elastyczne i konfigurowalne opcje śledzenia, które pozwalają lepiej dostosować zbieranie danych do specyficznych potrzeb biznesowych. Dzięki temu, organizacje mogą bardziej efektywnie monitorować kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs), co z kolei przekłada się na bardziej informacyjne decyzje biznesowe.

3. Jak zacząć korzystać z GA4?

Aby zacząć korzystać z GA4, musisz utworzyć nową właściwość GA4 w swoim koncie Google Analytics. Możesz to zrobić, przechodząc do panelu administracyjnego swojego konta i klikając „Utwórz właściwość”. Następnie wybierz „Google Analytics 4” jako typ właściwości i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować śledzenie dla swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po utworzeniu właściwości GA4 będziesz musiał dodać nowy tag śledzenia do swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Możesz to zrobić ręcznie, dodając kod śledzenia GA4 do swojego kodu źródłowego, lub korzystając z Google Tag Managera, aby dodać odpowiedni tag.

Oto przykład kodu śledzenia GA4, który można dodać do swojej witryny:


<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXX"></script>

<script>

 window.dataLayer = window.dataLayer || [];

 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'G-XXXXXXX');

</script>

Zastąp „G-XXXXXXX” swoim identyfikatorem właściwości GA4.

Jeżeli korzystasz z WooCommerce w łatwy sposób zintegrujesz sklep za pomocą WooCommerce Google Analytics Pro to rozszerzenie dla platformy e-commerce WooCommerce, która integruje sklep z Google Analytics, pozwalając właścicielom sklepów na śledzenie i analizowanie ruchu oraz zachowań klientów. Rozszerzenie to oferuje dodatkowe funkcje i możliwości w porównaniu do standardowego rozwiązania Google Analytics.

4. Jakie są główne różnice między Universal Analytics a GA4?

Istnieje wiele kluczowych różnic między Universal Analytics (UA) a Google Analytics 4 (GA4), które mają znaczący wpływ na sposób zbierania, przetwarzania oraz analizowania danych. Poniżej przedstawiamy rozszerzoną analizę tych różnic:

 • Modele danych: Jedną z fundamentalnych różnic jest model danych, na którym opierają się te dwie platformy. GA4 wykorzystuje model danych oparty całkowicie na zdarzeniach, co oznacza, że każda interakcja użytkownika z witryną lub aplikacją mobilną – czy to przewijanie strony, kliknięcie, wyświetlenie wideo lub transakcja e-commerce – jest rejestrowana jako zdarzenie. Universal Analytics opiera się na starszym modelu, który rozróżnia sesje i odsłony stron jako centralne punkty analizy. Zmiana ta umożliwia w GA4 bardziej elastyczne i wszechstronne podejście do śledzenia zachowań użytkowników.
 • Integracja z Google Ads: GA4 zapewnia znacznie ulepszoną integrację z platformą Google Ads, co pozwala na precyzyjniejsze mierzenie efektywności kampanii reklamowych oraz lepsze dopasowanie targetowania. Dzięki ulepszonej integracji, użytkownicy mogą tworzyć bardziej szczegółowe grupy docelowe i lepiej zrozumieć, jak reklamy przekładają się na rzeczywiste działania użytkowników.
 • Prywatność danych: W odpowiedzi na rosnące wymagania i oczekiwania w zakresie ochrony prywatności, GA4 został zaprojektowany z myślą o wspieraniu zgodności z regulacjami takimi jak RODO. Oferuje więcej opcji w zakresie gromadzenia i przechowywania danych osobowych, co pozwala firmom lepiej dostosować się do przepisów dotyczących prywatności.
 • Analiza ścieżek użytkownika: GA4 prezentuje rozbudowane narzędzia do analizy ścieżek użytkowników, umożliwiając szczegółowe śledzenie ich interakcji w ramach wielokanałowych doświadczeń cyfrowych. Funkcjonalność ta pozwala na głębszą analizę zachowań użytkowników i zrozumienie, jak różne kanały i punkty kontaktu przyczyniają się do ostatecznych konwersji.
 • Zautomatyzowane wskaźniki predykcyjne: GA4 wykorzystuje uczenie maszynowe do oferowania wskaźników predykcyjnych, takich jak prawdopodobieństwo dokonania przez użytkownika zakupu lub oszacowanie wartości potencjalnego klienta (customer lifetime value). Takie informacje mogą być niezwykle wartościowe dla działań marketingowych, umożliwiając lepsze targetowanie i personalizację komunikacji.
 • Interfejs i raportowanie: GA4 posłużył jako okazja do przeprojektowania interfejsu użytkownika i struktur raportów, czyniąc platformę bardziej intuicyjną i elastyczną. Użytkownicy mogą teraz łatwiej dostosowywać raporty do swoich potrzeb, łącząc różne rodzaje danych i metryk w celu uzyskania głębszych wglądów.

Podsumowując, migracja z Universal Analytics do GA4 wiąże się z wieloma znaczącymi zmianami, które rozciągają się od podstawowych modeli danych, przez możliwości integracji, aż po funkcjonalności związane z prywatnością i analizą predykcyjną. Choć przejście na GA4 może na początku wydawać się wyzwaniem, ostatecznie oferuje nowe możliwości dla biznesów w zakresie głębszego zrozumienia ich odbiorców i optymalizacji działań marketingowych.

5. Czy mogę korzystać z GA4 i Universal Analytics równocześnie?

Tak, możliwe jest równoległe korzystanie z GA4 (Google Analytics 4) i Universal Analytics, co może być szczególnie przydatne w okresie przejściowym, kiedy organizacje adaptują nową wersję narzędzia. Aby to zrealizować, wymagane jest zastosowanie dwóch oddzielnych tagów śledzenia na witrynie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Istnieje kilka podejść do implementacji obu tagów:

 1. Ręczne dodawanie tagów do kodu strony: Można osadzić dwa oddzielne fragmenty kodu śledzącego bezpośrednio w kodzie HTML stron, zarówno dla Universal Analytics, jak i GA4. To podejście wymaga pewnej wiedzy technicznej i dostępu do kodu źródłowego strony.
 2. Korzystanie z Google Tag Managera: Google Tag Manager (GTM) umożliwia łatwe i wygodne dodawanie oraz zarządzanie tagami śledzenia bez konieczności modyfikowania kodu strony internetowej. Dzięki GTM, można zarządzać oboma tagami (GA4 i Universal Analytics) w jednym miejscu, co upraszcza proces implementacji i obsługi.

Równoległe korzystanie z obu wersji Google Analytics ma kilka zalet:

 • Ułatwia migrację: Gdy zdecydujesz się na pełną migrację na GA4, posiadanie danych historycznych z Universal Analytics oraz równoczesne gromadzenie nowych danych w GA4 ułatwi porównanie i analizę zmian w ruchu na stronie oraz zachowaniach użytkowników.
 • Zapewnia dostęp do unikalnych funkcji: Każda z wersji analityki oferuje unikalne funkcje i możliwości. Używając obu równocześnie, masz dostęp do szerszego zakresu narzędzi i analiz.
 • Minimalizuje ryzyko: Pozwala to na stopniową adaptację i testowanie GA4, bez rezygnowania z zaufanych i znanych funkcji Universal Analytics.

Zaleca się jednak, aby przed rozpoczęciem korzystania z obu systemów analitycznych równocześnie, dokładnie zaplanować proces implementacji i konfiguracji, aby zapewnić precyzyjne i efektywne zbieranie danych. Pamiętaj również, że wsparcie dla Universal Analytics zostanie zakończone, co czyni migrację na GA4 nieuchronną dla większości użytkowników.

6. Czy mogę przenieść swoje dane historyczne z Universal Analytics do GA4?

Niestety, nie można przenieść danych historycznych z Universal Analytics do GA4. GA4 opiera się na całkowicie nowym modelu danych niż Universal Analytics, co sprawia, że dane historyczne nie są kompatybilne między tymi dwoma wersjami analityki. GA4 wprowadza szereg zmian i ulepszeń, w tym nowe metody śledzenia użytkowników oraz zmienione struktury raportów, co jeszcze bardziej utrudnia bezpośrednią migrację danych.

Z tego powodu, jak najszybsze przejście na GA4 i rozpoczęcie gromadzenia nowych danych jest niezwykle istotne. Nie tylko pozwoli to na korzystanie z zaawansowanych funkcjonalności oferowanych przez GA4, ale także umożliwi gromadzenie cennych informacji na temat zachowań i preferencji użytkowników Twojej strony internetowej od samego początku ich korzystania z nowej wersji narzędzia.

Zachęca się do równoległego korzystania z obu wersji narzędzi analitycznych – Universal Analytics oraz GA4, do momentu, aż Universal Analytics zostanie całkowicie wycofane. Taki dostęp do obu systemów analitycznych pozwoli na lepsze porównanie danych i łatwiejsze przyzwyczajenie się do nowego interfejsu oraz funkcji GA4.

Pamiętaj również, że Google oferuje bogaty zbiór zasobów edukacyjnych, w tym samouczki i przewodniki, które mogą pomóc w łatwej i szybkiej adaptacji do GA4. Korzystając z nich, można optymalnie przygotować się do pełnego wykorzystania potencjału nowej wersji narzędzia analitycznego.

Chociaż niemożliwe jest przeniesienie danych historycznych z Universal Analytics do GA4, odpowiednia strategia przyjęcia i wykorzystania nowej wersji Google Analytics może znacząco przyczynić się do skutecznego monitorowania i analizy ruchu na stronie internetowej w przyszłości.

7. Jakie są główne korzyści korzystania z GA4?

Korzystanie z Google Analytics 4 (GA4) przynosi szereg istotnych korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na szczegółowość i jakość analizy danych internetowych. Poniżej przedstawiamy rozszerzoną analizę korzyści wynikających z migracji do GA4:

 1. Zaawansowane śledzenie użytkowników i analiza zachowań: GA4 umożliwia dokładniejsze śledzenie interakcji użytkowników na stronie, w tym zaawansowane analizy ścieżek, które pokazują, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możliwe jest głębsze zrozumienie, jakie działania prowadzą do konwersji.
 2. Predykcyjne wskaźniki oparte na sztucznej inteligencji: GA4 wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do generowania predykcyjnych wskaźników, takich jak prawdopodobieństwo dokonania zakupu przez użytkownika. Pozwala to marketerom na skupienie się na najbardziej wartościowych grupach docelowych.
 3. Zaawansowane raportowanie dostosowane do potrzeb biznesu: Możliwość elastycznego tworzenia raportów i dashboardów, które można dostosować do specyficznych potrzeb biznesowych, zapewnia lepszy wgląd w dane i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.
 4. Zintegrowane narzędzia do analizy aplikacji mobilnych i stron internetowych: GA4 oferuje jednolitą platformę analityczną dla aplikacji mobilnych i stron internetowych, co pozwala na holistyczne rozumienie zachowań i preferencji użytkowników na różnych platformach.
 5. Lepsza integracja z Google Ads: Dzięki głębszej integracji z Google Ads, GA4 umożliwia jeszcze lepszą optymalizację kampanii reklamowych, poprzez dokładniejsze śledzenie konwersji i skuteczniejsze docieranie do grup docelowych.
 6. Zgodność z aktualnymi przepisami o ochronie danych: GA4 został zaprojektowany z myślą o zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, takimi jak RODO. Oferuje nowe funkcje zapewniające większą kontrolę nad zbieranymi danymi, tym samym pomagając firmom przestrzegać regulacji o ochronie prywatności.
 7. Elastyczność i skalowalność: GA4 jest elastyczne i skalowalne, dzięki czemu może rosnąć wraz z Twoim biznesem. Niezależnie od tego, czy masz małą stronę internetową, czy prowadzisz dużą korporację, GA4 dostosuje się do Twoich potrzeb analitycznych.

Migracja do GA4 jest strategiczną decyzją, która zapewni Twojej firmie dostęp do nowych możliwości analitycznych i pomoże w lepszym zrozumieniu i zaangażowaniu użytkowników. Inwestując w GA4, inwestujesz w przyszłość swojego biznesu online.

Podsumowanie

Google Analytics 4 to potężne narzędzie analityczne, które oferuje wiele nowych funkcji i możliwości w porównaniu z poprzednimi wersjami analityki. Migracja na GA4 jest zdecydowanie zalecana, aby czerpać korzyści z nowych funkcji, a także dostosować się do zmieniających się przepisów dotyczących prywatności danych. Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te często zadawane pytania pomogą Ci lepiej zrozumieć GA4 i jak można go wykorzystać do analizy danych i optymalizacji swojego biznesu.

/ 5.

<a href="https://woobox.pl/author/rafal/" target="_blank">Rafał Jóśko</a>

Rafał Jóśko

Jestem fanatykiem dobrego SEO oraz UX. Swoją przygodę z branżą digital rozpocząłem w 2008 roku, kiedy zacząłem realizować pierwsze zarabiające witryny internetowe. Od 2015 roku skupiam się na optymalizacji stron i sklepów internetowych pod kątem SEO oraz SXO. Specjalizuję się w pozycjonowaniu oraz optymalizacji technicznej pod kątem pozycjonowania (SEO). Właściciel agencji SEO & SEM Woobox z Lublina.
Woobox

Poszukujesz skutecznych rozwiązań zwiększających widoczność w wyszukiwarce Google? 

To może być interesujące…